Společné cesty - o. s.

Kde nás najdete
Kontakty
  • Adresa: Společné cesty – o.s., Hurdálkova 147, 547 01 Náchod
  • Telefon: 727 919 937
  • E-mail: socialni@spolecnecesty.cz
  • Web: www.spolecnecesty.cz
Počítadlo návštěv

Společné cesty – o.s. (dříve Sdružení Občanů Republiky České)

I. Přípravný výbor 26. 12.2000 - 7.7. 2002

V posledních dnech roku 2000 se sešla v Náchodě skupina několika mladých lidí, kteří chtěli založil občanské sdružení s jehož pomocí by v roce 2002 podpořili kandidaturu nezávislých kandidátů v komunálních volbách. V čele studentů stáli Tomáš Magnusek a Jan Karkoszka. Studenti, společně s několika rodiči a přáteli připravovali registraci sdružení a jeho program. 17. listopadu 2001 zorganizoval přípravný výbor SORČ setkání na náměstí v Náchodě k příležitosti výročí sametové revoluce. Jedním z organizátorů byl i politik a duchovní Daniel Kvasnička. Setkání se zúčastnilo zhruba třicet lidí. Činnost přípravného výboru ukončila registrace sdružení v červenci roku 2002.

Kandidátka

Hlavní kandidáti ve volbách do městského zastupitelstva v Náchodě za koalici SŽJ – nezávislí v roce 2002. Z leva J. Novotný, T. Magnusek, I. Horáková, I. Karkoszková

II. Období 7.7.2002 – 15.1.2005

První valná hromada Sdružení Občanů Republiky České (zkratka SORČ) se konala dne 7. července 2002. Na této valné hromadě bylo zvolené vedení sdružení. Předsedou se stal Tomáš Magnusek a místopředsedou Martin Šponiár. SORČ měl v té době jediný úkol, podpořit nezávislé kandidáty do městského zastupitelstva v komunálních volbách v Náchodě roku 2002 a rozvíjet občanskou společnost. Než ovšem mohla začít samotná příprava voleb, jejíž součástí mělo být i získání 1600 podpisů náchodských občanů, v České republice došlo k  rozsáhlým povodním. Pod taktovkou tehdejšího místopředsedy Martina Šponiára SORČ založilo krizové povodňové centrum. SORČ tehdy jako první v regionu začal organizovat pomoc oblastem postiženým povodněmi.

Magnusek a Šponiár

Předseda Magnusek a místopředseda Šponiár na snímku z roku 2003.

Krátce po povodních sdružení opustil jeden ze zakladatelů Jan Karkoszka a začala  příprava voleb. Téměř všichni členové sdružení sbírali v  Náchodě podpisy občanů, aby vůbec mohli někteří nezávislí kandidáti podporovaní sdružením kandidovat. Podařilo se nasbírat 1123 podpisů. Mezi jinými se podepsali i některé osobnosti z regionu. Mezi jinými filozof Libor Volný, historik Karel Šafář nebo malíř Jaroslav Cita.

Kandidátní listina tvořená nezávislými kandidáty a díky Mgr. Josefu Vávrovi Stranou za životní jistoty získala 3557 hlasů. Kandidáty do městského zastupitelstva tehdy vedl Tomáš Magnusek společně s Ivou Karkoszkovovu, Jiří Novotným a Ivanou Horákovou. Po volbách byl jmenován Tomáš Magnusek do Komise pro výchovu a vzdělávání a Přestupkové komise při MěÚ v Náchodě.

Rok 2003 byl ve znamení sjednocovacího procesu s mimoparlamentními stranami. Jednaní, ke kterému dali impuls Magnusek se Šponiárem skončilo sjednocením několika malých politických či nepolitických subjektů. Vznikla Strana občanů Republiky české. Po ukončeném sjednocovacím procesu odešel ze sdružení Martin Šponiár.

Rok 2004 byl rokem volebním. Zástupci sdružení podporovali ve volbách do Evropského parlamentu kandidátku Strany občanů Republiky České. Na kandidátce figuroval Pavel Varga, Ing.Jana Mrovcová, Milan Oláh, Josef Novotný, Iva Karkoszková, Miloš Novotný či Mgr. Jakub Dvořák. V krajských volbách pak v  čele kandidátky stanul Tomáš Magnusek. V roce 2004 se sdružení podílelo na vydání publikace Tomáše Magnuska Ještě jsme tady….

Křest knihy Stateční Češi

Křest knihy Stateční Češi v roce 2007, z leva herec Stanislav Zindulka, režisér František Filip a autor knihy a předseda sdružení Tomáš Magnusek

III. Období 15.1.2005 – 14.4.2007

Druhá valná hromada potvrdila v čele sdružení Tomáše Magnuska. Místopředsedou se stal Mgr.Jakub Dvořák. V tomto období se vedení sdružení neúspěšně snažilo realizovat rekonstrukci domova seniorů v Malé Čermné. Dále byla zorganizována beseda s hercem Janem Skopečkem a na začátku roku 2007 sdružení přispělo k vydání knihy Stateční češi. V prosinci 2006 také začalo jednání o poskytování osobní asistence pro stacionář a speciální školu NONA v Novém Městě nad Metují. Občanské sdružení získalo na základě rozhodnutí MPSV dotaci na tuto činnost.

Na třetí valné hromadě byla odsouhlasena změna názvu občanského sdružení na Společné cesty – o.s. Prvním výkonným ředitelem v historii sdružení byl jmenováním výkonným výborem Tomáš Magnusek.

Fialová a Faltus

Herečka Květa Fialová a imitátor Václav Faltus na oslavě pět let sdružení.